Ekonomi som ett helhetsbegrepp

Dagens ekonomiska ”sanningar” som våra företrädare förser oss med är ofta fientliga mot själva livet samt bortser från både naturlagar och rimliga objektiva rättvisekrav. Jag hävdar att en positiv utveckling på samhälls- och ekonomiområdet både måste bestå av administrativa beslut och en moralisk utveckling av främst de tongivande människorna i det offentliga livet.

Citat

Johan Sandwall

När jag själv drabbades av insikten om att ekonomi är eller borde stå för något mycket vidare än det snäva som man lär ut på universitet och högskolor trodde jag först att det kunde åtgärdas med information och utbildning. Så småningom kom jag dock till klarhet om att det inte var brist på kunskaper som var det verkliga problemet. Numera är det min bestämda övertygelse att det verkliga problemet egentligen är ett maktproblem. De som har makten – och än så länge lever gott – är helt enkelt inte intresserade av att ta till sig några nya tankar. De vill INTE ha sin världsbild rubbad. Det är ju också faktiskt så att så länge majoriteten väljer att ha en begränsad världsbild så har de ju på något sätt ändå rätt! Människan är ju en symbolvarelse. Så länge hon tror på sådant som statsmakt, penningmakt och religionsmakt, som inte har något med de objektiva natur- och livslagarna att göra så är det ju så.
Jag funderar ibland hur det fungerade på tex 1500-talet när jorden var platt. Ja, alla var av den uppfattningen att jorden var platt och om man förfäktade (den objektiva uppfattningen) att den kanske var rund så riskerade man att brännas på bål då man inte accepterade kyrkans subjektiva uppfattningen. Så småningom tvingades dock kyrkan att acceptera att jorden var rund, dock var den förstås i centrum på himlavalvet. När man sedan började studera planetrörelser mm tvingades man göra antaganden om att planetbanorna bestod av korkskruvsformade rörelser, allt för att försvara hypotesen om att jorden ändå var i centrum.

Som ett litet exempel från nutiden så hajar jag alltid till när jag hör TV- och radioreportrar tala om energiproduktion och energikonsumtion, trots att det gått ca 170 år sedan energilagarna formulerades och 25 år sedan vi röstade om kärnkraften. (Energi kan alltså varken produceras eller konsumeras utan bara omvandlas).

För att nu förhoppningsvis bättre förstå detta med maktproblemet vill jag citera lite från Lawrence Kohlbergs forskning som visar att människans moraliska hållning genomgår en utveckling. Man kan urskilja sju olika stadier.

I första stadiet lyder vi för att slippa straff. Regler ifrågasätts inte, fast man kan bryta mot dem och göra som man själv vill, bara man inte blir ertappad. Blir man ertappad får man foga sig så smidigt som möjligt. På detta stadium upplever vi att andra har makten. Själv står man utanför. Det här är t.ex de flesta förbrytares moral. Kohlberg kallar den för slavmoralen. Man tänker kortsiktigt. Alla mål är personliga och konkreta. Man har nära till aggressiva och sexuella impulser, som levs ut inom ramen för ett system av dominans och underkastelse. Det som händer tar man själv inte ansvar för utan man skyller på tur och otur.

I det andra stadiet råder en hållning som är den smarte säljarens. Egna fördelar är fortfarande allt som räknas, precis som förut. Men man har upptäckt att reglerna går att ändra. Man kan överge ett krav för att få igenom ett annat. Allt kretsar kring vinst och förlust. Omvärlden uppfattas som motparter, som man är misstänksam emot. Man hamnar i onda cirklar, manipulerar och utnyttjar andra, för att inte själv bli utnyttjad och manipulerad. Böjningsmönstret heter bl.a opportunism och rivalitet. I detta andra stadium kan man utveckla en betydande kompetens när det gäller ”realistiska” förhandlingsuppgörelser, men de djupare resurserna är hämmade. Tillvaron blir en ”imitatörernas klubb” och spelet blir sällan fullt övertygande. Det enda man tar ansvar för är framgång. Motgång skyller man på omvärlden. En person på denna andra nivå kallar Kohlberg ”en instrumentell relativist”. Den personens värld är stereotypiernas. Han lever i ett nollsummespel vilket betyder att; vinner den ene så förlorar den andre.

På tredje nivån är det personliga överenskommelser som styr. Att bli omtyckt är det väsentliga. Man skall platsa och dela majoritetens mening, men inte för att lyda, utan därför att man är rädd för sin popularitet. Att hamna utanför är det värsta som kan hända en. Man markerar gärna sin konformism med yttre igenkänningstecken som nålar, frisyrer etc. Man jagar jämt de rätta idee´rna, de rätta frågorna och man ger varandra beröm när man tycker likadant. Alla är väldigt trevliga på plan tre. Djupare in är de dock mera rädda än snälla. Om tortyr och misshandel blir den senaste innegrejen sugs treans människor med in i mardrömmen.
På tredje nivån börjar ett annat viktigt fenomen att bli synligt. Människor kan inte förstå en etik, som ligger två nivåer eller mera över den egna toppnoteringen. De förvanskar och misstolkar den, dock inte nödvändigtvis av illvilja. Tvärtom, de flesta högaktar och eftersträvar mera upphöjda förhållningssätt. Den som dock inte har upplevt en etik inifrån kan varken förstå eller utöva den.
Detta är egentligen en självklarhet. Kan man förstå en högre moral, har man i praktiken överträtt sina tidigare gränser. Hycklarna är en kategori, som försöker att leva på en nivå, som de inte förstått och integrerat.
På fjärde nivån häckar de välartade medelmåttorna, som vältrar stenar i vägen för genier. Här gäller Jantelagarna, Parkinsons lag och Peters princip. Man håller så styvt på reglerna, att de kan bli hinder i stället för att underlätta. ”Objektivitet och opartiskhet” blir normer som överskuggar allt. Organisationer får på inga villkor påverkas av känslor och personliga nycker.
Avståndet mellan den fjärde och den femte nivån är större än mellan några av de övriga. Först på den femte nivån blir moral en fråga om ömsesidighet. Först här skapas det återkopplingar mellan lagstiftare och laglydare. Självkänslan hänger inte längre på vad andra tycker. Regler ifrågasätts. Man kan kräva att de motiveras och ändras. Femman är de sociala kontraktens revir.
På sjätte nivån finns det ett autonomt samvete med individuella normer. Varje ordning, som inte är förankrad i egna värderingar och upplevelser anses vara utan verkligt värde. Känslor är en viktig del av helheten. De bör och kan redovisas öppet.
Platå sju är så svåråtkomlig att mycket få har varit där. Kohlberg har knappast något erfarenhetsmaterial att grunda sin slutsats på. Dessa svindlande höjder har bara etiska snillen som Kristus och Buddha bestigit.
Kohlbergs ”förklaringsberg” är ingen luftig teoretisk byggnadsställning. Den har avlagrats och slipats ned i över ett årtionde av undersökningar och praktiskt fältarbete.
Enligt Kohlberg har varje nivå sin särskilda psykologi och sina sociala gruppbildningar, men ingen position är fast. Folk kan röra sig mellan olika plan allt efter situation och stämning. Man kan få återfall till lägre plan. Nivåerna måste inte heller passeras i någon sorts mekanisk ordning. De växer fram ur och är inneslutna i varandra som möjligheter. Varje steg uppåt innebär att den tidigare ”helheten” förvandlas och sammansmälts till en ny totalbild.

Jag har ofta roat mig med att försöka klassificera deltagare i det offentliga livet, tex vid TV-debatter eller kommunfullmäktigesammanträden eller dyl. I regel tycker jag mig märka att deltagarna verkar befinna sig på nivå tre eller fyra. Sällan ser jag någon på nivå fem eller högre. Kanske kan detta vara en orsak till att utvecklingen mot ett jämlikt mer objektivt och korrekt ekonomiskt system går så långsamt?
Mina egna erfarenheter är också att ungdomar och kvinnor har mycket lättare att visa den öppenhet som är karaktäristisk för nivå fem, inför nya tankar och ideér. Medelålders män – speciellt de som varit lyckosamma i karriären – är mycket mer skeptiska och obenägna att ifrågasätta den existerande ordningen.

jsandwall@hotmail.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.