Vårt ekonomiska system – ett pyramidspel

JOHAN SANDWALL

OPINION signerat Johan Sandwall

Jag brukar kalla det ett ekonomiskt-politiskt system, då alla politiker, från höger till vänster försvarar det.
Jag hoppas och tror att slutet för pyramidspelet är nära och att då en ” frigörelse” också kan vara nära. Systemets kollaps ställer dock stora krav på oss som ligger lite före i tänkandet vad gäller det som behöver förändras. Det är min tro att många insiktsfulla kan göra en stor insats i denna transformation av samhället för att minska lidandet då omställningen kan bli kaosartad och smärtsam för många.

Jag hoppas och tror att slutet för pyramidspelet är nära och att då en ” frigörelse” också kan vara nära.

Först vill jag slå in några öppna(?) dörrar. Pengar är skuld och skuld är pengar. Storleksordningen 95% av alla pengar skapas i det ögonblick som den (privata) banken ställer ut ett lån. Med hjälp av Fractional Reserve Banking kan bankerna i stort sett skapa så mycket pengar som folk är beredda att låna. Jag har idag (25/9-09) fått ett uttalande från Finansinspektionen där de inte förnekar att bankerna skapar pengar ur luft, men svänger till svaret så att en ouppmärksam läsare tolkar det som att bankerna bara lånar ut existerande penga!!!. Bankfolk talar gärna om kreditexpansion men undviker att nämna att de skapar pengar som en bokföringspost, vilka de betraktar som sina.
De flesta har väl vår egen (lilla) kris från slutet av 80-talet och början av 90-talet i färskt minne. I någon form av kupp avskaffades bankernas dåvarande kreditrestriktioner 1985 av Kjell Olof Feldt, Bengt Dennis och Erik Åsbrink.
Den påföljande utlåningsfesten slutade med att kronan kopplades bort från den existerande valutakorgen och den 19 november klockan 14 så flöt kronan och sjönk 20%. Under denna kris så tvingades 80.000 företag i konkurs, varav 60.000 ändå var solida och lönsamma. Arbetslösheten steg till 200.000 personer.

Den kris som skapats nu är global. Den berör i stort sett hela världen. Hur har detta kunnat ske? Väldigt mycket kommer ifrån och styrs från det stora landet i väster, USA med finanscentret Wall Street, den privata Centralbanken FED och kanske finansdepartementet Treasury. Själva den ekonomiska makten i världen står dock ovanför alla nationer och är synnerligen anonym.
Jag citerar Ellen Hodgson Brown i hennes viktiga bok ”Bankerna och Skuldnätet”. En tid efter att president Woodrow Wilson förmåtts att underteckna Federal Reserve Act den 23 december 1913 yttrade han:
”Vi har kommit att bli en av de värst styrda, en av de mest kontrollerade regeringarna i den civiliserade världen – inte längre en regering av fria åsikter, inte längre en regering grundad på ….. majoritetens röst, utan en regering grundad på en liten grupp dominerande mäns åsikter och tvångsmedel”.

I slutet på 80-talet höll kreditgivningen på att stanna upp i världen. Då pengarna skapas som skuld och skulderna ska återbetalas med ränta så krävs det då – pengar till räntan INTE skapas – ytterligare skuldsättning i en exponentiellt stigande utveckling. Det var detta som höll på att hända.

Då tredje världen är utsugen återstår bara USA:s egna lågavlönande och fattiga befolkning.

Med initiativ från FED:s chef Alan Greenspan så skapades olika finansiella instrument som på ett ”konstlat” sätt möjliggjorde fortsatt skuldsättning. Samtidigt kallades de sista ”skuldslavarna” in. Då tredje världen är utsugen återstod bara(?) USA:s egna lågavlönande och fattiga befolkning. Vi känner alla till de s.k subprimelånen för främst fastighetsförvärv. Oerhört många människor – speciellt fattiga och lågavlönande – hade nog en dröm om ett eget hem. De övertygades om den förträffliga ideen att teckna lån och köpa sig ett hem. Den bakomliggande tanken var att fastigheterna skulle stiga i värde och alltså generera en förmögenhet som dessutom kunde användas till t.e.x höjd konsumtionsstandard. Att lånebeloppen de första åren genom den sinnrika konstruktionen steg tycktes inte bekymra låntagarna tillräckligt. Långivande tjänstemän fick sina löner och bonusar, så de var ännu mindre oroade.
Dessa lån och andra sinnrika skuldpapper har sedan styckats upp till oigenkännlighet och har fått verka som tillgångar i nästa led av utlåningsbubblan. Bubblan a har spritts ut över världen och idag hittar jag att världens banker har (i högsta grad tvivelaktiga) tillgångar på motsvarande någon stans mellan 5 till 30 gånger världens totala BNP.

Att man lyckats blåsa upp bubblan så mycket beror på att det mesta är rena derivat. Derivat kännetecknas av att man lämnat kopplingen till realekonomin för en ren ”vadslagning”. Det finns många slående liknelser över vad derivat står för. Om t.e.x jag kastar tärning med en kompis om 1 miljard kronor så kan jag ju vinna 1 miljard! Men då denna miljard INTE finns så har det ju egentligen inte hänt så mycket. Ett annat exempel är att åka på hästkapplöpning, men inte för att spela på hästarna, utan för att satsa på hur stor potten ska bli. Självklart minskar intresset för att sköta och träna hästarna.

Den kredittorka som nu sveper över hela världen beror på att bankerna måste försvara och krympa sina balansräkningar. Centralbankerna försöker, ofta förgäves – med olika stimulanspaket etc – öka kreditgivningen så att den reala ekonomin ska kunna leva vidare. Vår riksbank har t. e x garanterat bankerna en kredit på 1500 miljarder kronor.

För att förstå utvecklingen och vad som kan hända om vi inte lyckas vända utvecklingen är det viktigt att studera vad som händer i USA. President Obama sitter i Vita huset omgiven av rådgivare från Wall Street och FED och kan inte /törs inte göra så mycket. Han är väl medveten om att av de ca 50 presidenter som USA haft så har fyra blivit mördade då de försökt överföra penningsystemet i folkliga händer. En femte, Andrew Jackson, lyckades undkomma lönnmördarnas kulor och har låtit inrista sin gravsten med texten ”I beat the Bank”.
Hur yttrar sig denna rädsla då? President Wilson antydde det genom att säga: ”Några av de största männen i USA, inom handelns och tillverkningens områden, är rädda för något. De vet att det finns en makt någonstans som är så organiserad, så subtil, så vaksam, så sammankopplad, så fullständig, så genomträngande att det inte är värt att de talar högre än deras andning när de talar fördömande om den.”.
Möjligen ett litet exempel från vårt eget land är en inspelad intervju jag har från den 10 maj i år med Industriförbundets chefsekonom Stefan Fölster. Han hävdar där att FED är en statlig institution!!! Klart är dock att alla våra medier bara ger en tillrättalagd bild av vad som sker i världen. Bara korrekta åsikter får diskuteras. För några år sedan hade vi ju ”Klarspråk” i Sveriges radio P1. Det avskaffades och nu har vi bara ”Ring P1” där, som jag uppfattar det, det finns tre nivåer av ”vakthundar”. Först någon som tar emot ens samtal, sedan en producent och slutligen intervjuaren i live-sändningen. Jag har själv försökt komma ut i etern, men bedömer det som utsiktslöst att lyckas..

Mitt råd för att bredda insikterna är att gå in på nätet och söka på sådant som ”riktiga pengar”, sunda pengar” etc. Själv har jag åt minstonde ett 100-tal sajter och artiklar som både skrämmer och ger hopp. Jag läser t.ex att 30 procent av USA:s arbetskraft saknar jobb och att bara 1/3 av dem har arbetslöshetsersättning. Samtidigt är 48 av de 50 staterna i princip bankrutta och har alltså mycket begränsade möjligheter att betala ut socialhjälp. . Ett viktigt datum är den 1 oktober då budgetårsskiftet för det federala USA äger rum. Även om man viftar bort 90 procent av informationen som spöken och konspirationsteorier så räcker återstoden för att man ska vilja engagera sig för en bättre framtid.

Varför då?

Kan det verkligen vara så illa som jag beskriver. Jag har själv värjt mig i några årtionden, men nu börjar det bli alltför tydligt. De som sitter på makten börjar nu tala tydligare klarspråk. En ”NEW WORLD ORDER” Vi kan följa ett spår från kanske slutet av 1700-talet då Rotschild dynastin vä te fram. Amschel Rotschild yttrade 1791 ” Låt mig ge ut och kontrollera en nations pengar och jag bryr mig inte om vem som skriver lagarna”. Hans fem söner skickades till de mest betydelsefulla städerna i Europa – London, Paris, Wien, Berlin och Neapel – med uppdraget att upprätta ett banksystem som skulle ligga utanför statlig kontroll. Denna dynasti lever vidare och har bl.a lierat sig med Rockefeller. Det som sker i världen är inte en följd av naturlagar utan beror på medvetna beslut av medvetna människor – ofta med tvivelaktiga avsikter – och med dolda agendor. En fortsatt utveckling kan leda till kaos och sådant som avveckling av demokratiska stater, en ny världsvaluta och en ny världspolis.

Vad händer nu, vad ska vi göra?

De tankar som finns inom olika grupper världen över rör främst sådant som:

  • Dra bankerna genom ett regelrätt konkursförfarande.
  • Skattebetalarna kan INTE stå för spekulationsförlusterna.
  • Välfärden är alltför viktig att offras.

Vidare

– återbörda nationalbankerna under folkligt ägande och kontroll och ge dem exklusiv rätt att ge ut pengar
– om banker ska vara privata får de bara hantera de pengar som finns och inte som idag skapa dem som bokföringsposter ur luften.
– pengar ska ges ut utan ränta , som kvitto på utfört arbete
– etc etc

Det har påvisats på ett övertygande sätt att pengar kan ges ut, utan att skapa inflation, om utgivningen begränsas till den volym som krävs för att vidmakthålla näringsliv och tjänsteverksamhet i den mån de efterfrågas. Man kan läsa Benjamin Franklins beskrivning av de amerikanska kolonierna under slutet av på 1700-talet, där ett häpnadsväckande välstånd rådde, helt utan arbetslöshet. I naturen som lyder under naturlagarna är det solinstrålningen som är katalysatorn. Där har vi ingen arbetslöshet. I de mänskliga samhällena har vi en ekonomi – skapad av människor med maktbehov –med kompetenta människor, material, otillfredställda behov men stor arbetslöshet!!!??? Varför då? Jo därför att det saknas pengar!
Kräv penningreformer nu!

Avslutningsvis känns det viktigt att vi aktivt deltar i att utbilda oss och delta i debatten så att politikerna tvingas fram för att agera i folkets intressen och svara på alla dessa obehagliga, men viktiga frågor som idag sopas under mattan.

2 tankar på “Vårt ekonomiska system – ett pyramidspel

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.