Lokalekonomin behöver nya mellanhänder: lokala banker

Varför behövs små lokala banker? Professor Richard Werner förklarar varför det ger lokala jobb och hur bubblor undviks. Det är viktig för lokala banker och JAK avdelningar tycker jag eftersom de har möjlighet att istället konkurrera med stora banker arbeta lokalt med projekten som behövs där. Den lokala begränsningen är då till en fördel. Local First är deras projekt.

Jag gillar professor Werner. Han pratar om skillnanden mellan transaktioner som ökar GDP och de som driver bara ökning av fastighetspriser och aktiepriser.

 

Om ni tvivlar på EN SEKUND om kraften i en liten knuff titta på detta!

Energin som utlösas av en enda dominobricka är enorm! Brickorna fallar t.o.m uppför trapporna!

Vad har detta att göra med en omställning till en gemensamt ägd lokal ekonomi? Mycket.

För det första underskatt aldrig just den knuffen du gör… att gå på möte, att tala med någon.

För det andra, när någon knuffa dig – det kan vara att handla lokalt, byter saker, ger bort saker, var beredd att ”falla”

Och för det tredje. Det är roligt!

Samfinansiering: artikel ger överblick

http://www.intelligenthq.com/finance/intelligenthq-series-on-collaborative-finance-part-1/

Samfinansiering är ett spännande nytt koncept som gör att individer kan finansiera verksamheter utan en finansiell institution som en bank är inblandad i det traditionella sättet. Detta nya sätt att skapal informella finansiella transaktioner är nu möjligt tack vare  de senaste framstegen inom och peer-to-peer online plattformar.

Fyra sätt att bilda omställningsverksamheter

CSA modellen (lokal andelsmat t.ex) inte är begränsat till jordbruket. Under senare år har människor tillämpat CSA idé till andra typer av varor och tjänster såsom att äta ute, mikrobryggerier, och även fisk. Det är ett system som fungerar för både producenter och konsumenter. Artikeln i YES tidningen ger några av deras favoritexempel.