Om ni tvivlar på EN SEKUND om kraften i en liten knuff titta på detta!

Energin som utlösas av en enda dominobricka är enorm! Brickorna fallar t.o.m uppför trapporna!

Vad har detta att göra med en omställning till en gemensamt ägd lokal ekonomi? Mycket.

För det första underskatt aldrig just den knuffen du gör… att gå på möte, att tala med någon.

För det andra, när någon knuffa dig – det kan vara att handla lokalt, byter saker, ger bort saker, var beredd att ”falla”

Och för det tredje. Det är roligt!