Materialbank ITK

Här är en samling av dokument som du kan använda för att komma igång med ITK

Clipboard01 ITK som lokalvaluta: presentation från Workshop ITK2_B

HANDBOKEN: KOM IGÅNG MED ITK  KOM IGÅNG MED ITK_Handbok

KUPONGHÄFTE: En ITK

KUPONGHÄFTE: 120-5 ITK kuponghäfte.pdf

INFORMATIONSBLAD: Vad är ITK – en introduktion med frågor och svar.

 

Lokalvalutan ITK

Din kommun, stadsdel eller bygd kan få en egen valuta. Valutan baseras på den tyska uppfinningen Minutos och är en gör-det-själv valuta.

Ladda ned din kom-i-gång kit på denna sida.

Läs vad Alf Hornborg säger om lokalavalutor (ppt)

ALFHORNBORG_ABF 20mars2013.ppt

Se powerpoint från det första lanseringsmöte

WORKSHOP.pptx

För mer information:

Ett exempel

Lokal valuta dagen

(Seminarium och Workshop)
LOKAL VALUTA SOM MOTOR I LANDSBYGDS- OCH LOKALEKONOMISK UTVECKLING

itk
Kan en lokal, volontär valuta vara ett sätt att organisera och stimulera landsbygdsutvecklingsprojekt? Tidigare har ISSS utfört pilotstudier och utveckling av modeller för introduktion av lokalvaluta. Dessa studier visade bl.a. stora möjligheter för användning av volontärvalutan ITK. ITK, som står för Ideell Tid Kuponger, introducerades inom projekt som syftar till att stärka den lokala ekonomin och öka den lokala beredskapen inför t.ex. extrem väder, elavbrott, ekonomiska svårigheter mm. Denna workshop ger dig som är involverad i landsbygdsutveckling, beredskap, lokalekonomi, miljöutveckling osv. nya insikter och metoder för att organisera, uppmuntra och finansiera projekt. Fortsätt läsa