Omställning Falun ordnar nationell omställningskonferens 23-25 september i Falun

Omställning Falun ordnar nationell omställningskonferens 23-25 september i Falun. Mer info på https://omstallningfalun.wordpress.com och på vår Facebooksida Läs mer

Annonser

Volontärer till årets Circle & Transition Camp

mundekulla_volontär

We need more volunteers this year— the more the merrier.

Contact stephen.hinton (at) avbp(dot) net for more details or see the explanation below in Swedish.

***************************************************************************************************************

Volontärprogrammet CIRCLE WAY Celebration 2016-07-11

UPPGIFTER

Vi behöver bl.a. volontärer för

• Hjälp vid matlagning
• Barn aktiviteter

TIDEN

två timmar om dagen utöver den ordinarie timman med din klan som alla bidrar med

RABATT

Volontärrabatten är 50% på hela kurs beloppet belopp exkl. mat. Maten köper du eller lagar själv i vårt utekök.

BOENDE

Gratis tältplats

Möjlighet att köpa till boende i rum

ÖVRIGT

-Du kommer att missa en del av det programmet då en del av volontär sysslorna sker samtidigt.

-Ankomst senast kl 14.00 11 juli tom 15 juli kl 18.00

Organisera och mötas cirkel

Snabbfakta

EVENEMANG: Workshop, utbildning
DATUM; kl 12 17 oktober till 15:30 -18 oktober
TEMA: den social tekniken som hör till de uråldrig kunskaperna
PLATS: Klockaregården i Norra Mellby, Skåne
LEDARE: Stephen Hinton
MEDARRANGÖR: Sambruket i Sösdalabygden
KOSTNAD: självkostnadspris för admin,boende och mat
INFOBLAD: ladda ned Inbjudan_trajbdatabladR2
ANMÄLAN: via simple signup här. Läs mer

Med cirkeln som organisation: workshop

Organisera i cirkel: en helg workshop för dig som vill lär känna den bästa av den sociala tekniken som kommer från ursprungsbefolkningar i modern tappning: en kultur av samarbete istället för konkurrens, av acceptans istället för krav om anpassning, och en kultur av fred istället för våld. En kultur av självstyrda grupper.

Organisera i cirkel är en introduktion till de tekniker som hör till the Cirkel Way för dig som är nyfiken på hur man kan arbeta i grupper utan hierarkier. Cirkeln är hjärtat av en social teknik som hjälpt människor inte bara överleva utan må bra och utvecklas i jämlikhet och närkontakt; med sig själva, naturen och varandra. En teknik att bygga en sammansvetsad grupp och att bibehålla den stark.

INNEHÅLLET

  • Circle Way korten – grunderna i cirkelmöten, Talking Stick, mm
  • Tre ”bas instruktioner” som håller gruppen intakt
  • Att utvecklas tillsammans – och hittar sina dolda talanger
  • Tekniker för att hålla energin uppe i gruppen

HUR VI ARBETAR

Helgen består av att praktiskt prova på dessa grunder och passa såväl dig som är ny till cirkelformen som dig som vill gå djupare.

NÄR KOMMER DET!

Workshop är under utveckling. Den första planeras för hösten 2015. Maila Stephen Hinton om du vill veta mer. staff@avbp.net

Det är MOTALA kommun som satsar mest på lokal ekonomi mig veterligen

LÄS MER HÄR

Jonas Lagander från Motala kommun berättar om finansieringslösningarna som Motala överväga i slutrapporten för projektet Sociala ekonomin i Motala och Vecka 45-seminariet ”Finansiella innovationer och den sociala ekonomin”. Tanken är att bygga ett nätverk med nyckelaktörer för samarbete och kompetenshöjande insatser i dessa ämnen.

Det är viktigt att vi nu tar tillvara på de möjligheter som öppnats, och flera olika projekt är tänkbara, säger Jonas Lagander, projektledare för projektet Social ekonomi i Motala. Att etablera Mikrofonden Östergötland (kan bidra till ökad jämlikhet och fler sociala företag i länet.  Genom kontakter i Nederländerna vill MOTALA undersöka att bygga upp komplementära handelssystem för småföretag – en kooperativ företagsbytesring med öppningar för internationell handel. Dessa är relativt billiga och enkla lösningar att starta upp.

Många tyckter även att uppstarten av flera lokala banker (sparbanker) ar mycket intressant.

FILMER FRÅN SEMINARIER

Bygg och utveckla lokalsamhällen med bostadsvagnar!

På Omställningskonferensen i Göteborg 11-12 oktober träffade Oscar Kjellberg dels en grupp vagnsbyggare som länge hade letat gård i Skåne, dels sådana som under Open Space lockades av hand idé om Ettår. De förstnämnda hade nu börjat intressera sig för Sambruket och sistnämnda ville veta så mycket om Sambruket att vi lade mer tid på det än på hur Ettår skulle se ut. De flesta var dock helt inne på att det vore bra att börja med att bygga mobila bostäder.

Gå med i Sambrukets vagnsbyggaregruppen på Facebook!
Vad tänker man om vagnbostäder i relation till ekobyar respektive sambruk? Anta att alla designas utifrån permakultur. Oavsett ekoby eller sambruk behöver vi bruka och bo. Det som skiljer en ekoby från ett sambruk är att ekobyn börjar med bostäderna medan sambruket börjar med att bruka tillsammans. Nackdelen med ekobyn är den höga initialkostnaden pga bostadsbyggandet. Nackdelen med sambruket är att boendet får lösas på annat sätt. Ur detta perspektiv är det inte konstigt att vagnbostäder betraktas som en tillfällig lösning i bägge fallen.

När vi ställer om behöver det flyttas runt och omfördela. Temporäre bovagnar som är sköna hjälper en att bryta upp, kanske prova vid ett sambruket eller bo och bygga permanent. Det ger en känsla av att det alltid finns ett hem för just mig.

Läs mer och gå med i gruppen på facebook här!

Rapporten från konferensen finns att hämta här.TINYHOUSESWEDEN 2 OK

VYKORT MED INTRYCK FRÅN SOLLEFTEÅ

                                                      Vattenkraften i Näsåker

Att sätta sin fot i Sollefteå är som att träda in i en bild av det som händer i Sverige – MED Sverige – och industrins och samhällets evolution. Industrisamhällets behov av energi ser vi i kommunens vattenkraftverket, det välstånd som järn, timmer, även militarism producerat ser vi i fina gamla byggnader. Och den annalkande ny Sverige ser man i tiggarna, flyktingar och nedgångna, tömma byggnader.
Dalen – Ådalen – genom vilket Sveriges med reglerade älv rinner Ångermanälven. Inom Sollefteå kommuns gränser återfinns 16 större kraftverk, byggda 1944-1970. De svarar för ca 15 % av all vattenkraftsbaserad elproduktion i landet.
Sollefteå har bättre dagar bakom sig. Vid stationen stannar inga persontåg, fler av byggnader i stan står tomma med flagnande färg, och näringar som en gång gjorde att staden blomstrade – kring järn, timmer, vattenkraft, militär – har längesedan slutat att ge arbete.
Det är påtagligt i Sollefteå hur stadsplanering kring bilen – det som på 60-talet såg man som vägen in till det moderna paradiset –- har bara gjort nedgången värre. Sollefteå centrum är inte längre levande. Vill du handla mat och inte ha bil måste du gå uppförsbacken till närmaste snabbköpslåda med tillhörande gigantiskt parkeringsplats. Badhuset, som låg nära centrum förr, är nu en ”aqua-center ” belägen en bra bit utanför stadskärnan. Bostadsområden ligger ännu en bit längre ut. Och liksom resten av Sverige, i dessa områden bor folk från alla världens hörn. Klass och ursprung i Sverige följer postkod. Sollefteå är inget undantag. Har du bil och står ut med att köra dig själv och dina barn runt mellan dessa lådor kan man kanske stå ut. Men det är inte någon underbar upplevelse exakt.
Bilen – Volvo och Saab – två varumärken tatuerat in i den Svenska själen – var en del av planeringsklassens dröm. Bygger vi städer som kräver bilen skapas det jobb i Göteborg och Trollhättan, går det bra för Sverige.
Men det var dömt att misslyckas. Det skulle ju bli så här. Med tillgång till massvis med energi kan man rationalisera med maskiner. Kapital, (jag menar kapital i form av maskiner, byggnader, organisationer) kan rationaliseras för att bli mer vinstgivande med färre anställda. En närmare granskning visar att realkapitalstockens återanskaffningsvärde (korrigerat för slitage) har tenderat att öka långsamt med tiden. Från cirka 3 gånger BNP vid industrialismens början till mellan 4 och 5 gånger BNP idag i fullt industrialiserade länder. Med hög skatt på arbete, och inget skatt på användning av naturresurser så behöver man inte PhD i ekonomi för att räkna ut att, efter 50 års av utveckling av rationaliserings metoder, (jag själv har varit delaktigt som organisationsutvecklingskonsult) att landet skulle till slut bestå av stora företag med rationella processer och maskiner, och massor med folk utan vettigt sysselsättning. Ansatsen var döfött från början.
I Sollefteå liksom många andra städer i Sverige är det påtagligt. Står i centrum bara, så kan du bevittna övergång från det tekniska, högenergi exploaterande samhället till något annat. Vad det annat blir är i hög grad upp till dig och de omkring dig.