Circle Way Camp – en semestertradition som vill införa en ny kultur

Mundekulla_adCircle Way Camp revolves around the North American Indian traditions as taught by Medicine Story and his Swedish wife, Ellika. To meet in the great circle, smaller discussion groups (clans), men’s circle, women’s circle, sweat lodge ceremonies, story time, dance and song games and more. Children have their own clans and playtimes. All this is combined with the best of the Swedish summer culture and the Transition movement; Open Space discussion groups, entertainment with open stage, sauna, swimming in natural lake, forest walks and long delightful evenings around the camp fire. As a special luxury campers are treated to a delicious vegetarian lunch buffet every day. (And there are rooms with separate, renewable energy heated bathrooms and showers for comfort lovers.)

Bygg och utveckla lokalsamhällen med bostadsvagnar!

På Omställningskonferensen i Göteborg 11-12 oktober träffade Oscar Kjellberg dels en grupp vagnsbyggare som länge hade letat gård i Skåne, dels sådana som under Open Space lockades av hand idé om Ettår. De förstnämnda hade nu börjat intressera sig för Sambruket och sistnämnda ville veta så mycket om Sambruket att vi lade mer tid på det än på hur Ettår skulle se ut. De flesta var dock helt inne på att det vore bra att börja med att bygga mobila bostäder.

Gå med i Sambrukets vagnsbyggaregruppen på Facebook!
Vad tänker man om vagnbostäder i relation till ekobyar respektive sambruk? Anta att alla designas utifrån permakultur. Oavsett ekoby eller sambruk behöver vi bruka och bo. Det som skiljer en ekoby från ett sambruk är att ekobyn börjar med bostäderna medan sambruket börjar med att bruka tillsammans. Nackdelen med ekobyn är den höga initialkostnaden pga bostadsbyggandet. Nackdelen med sambruket är att boendet får lösas på annat sätt. Ur detta perspektiv är det inte konstigt att vagnbostäder betraktas som en tillfällig lösning i bägge fallen.

När vi ställer om behöver det flyttas runt och omfördela. Temporäre bovagnar som är sköna hjälper en att bryta upp, kanske prova vid ett sambruket eller bo och bygga permanent. Det ger en känsla av att det alltid finns ett hem för just mig.

Läs mer och gå med i gruppen på facebook här!

Rapporten från konferensen finns att hämta här.TINYHOUSESWEDEN 2 OK

EKONOMIN SOM EN DYNAMISK SJÄLVFÖRSÖRJANDE ORGANISM

VÄLFÄRDSUTVECKLANDE EKONOMI –

Brandt

Inlägg från Christer Brandt

I Rio Limpio i Dominikanske Republiken ställde man om från djupast fattigdom till lokal välfärd. Ett samspel mellan bönder, rådgivare och en bankförening.

Bergsbyn Río Limpio ligger idag i en strategiskt viktig och bördig dalgång, på gränsen till Haiti. Fortsätt läsa

Ylva Lundin från Omställning Alingsås förgyllar JAKs höst möte

ylva

Som omställare sitter jag och myser fullständigt när Ylva Lundin från Omställning Alingsås (OA) håller presentation. Även att jag hört mycket förut spelar ingen roll. Det är lika spännande, rolig och underhållande och inte minst tankeväckande som alltid.

Ylva är en av ursprungsmedlemmar i OA som nu vuxit till 300 personer. Och Ylva delar med sig frikostigt av receptet till att få igång lokal aktivitet. Fortsätt läsa