VYKORT MED INTRYCK FRÅN SOLLEFTEÅ

                                                      Vattenkraften i Näsåker

Att sätta sin fot i Sollefteå är som att träda in i en bild av det som händer i Sverige – MED Sverige – och industrins och samhällets evolution. Industrisamhällets behov av energi ser vi i kommunens vattenkraftverket, det välstånd som järn, timmer, även militarism producerat ser vi i fina gamla byggnader. Och den annalkande ny Sverige ser man i tiggarna, flyktingar och nedgångna, tömma byggnader.
Dalen – Ådalen – genom vilket Sveriges med reglerade älv rinner Ångermanälven. Inom Sollefteå kommuns gränser återfinns 16 större kraftverk, byggda 1944-1970. De svarar för ca 15 % av all vattenkraftsbaserad elproduktion i landet.
Sollefteå har bättre dagar bakom sig. Vid stationen stannar inga persontåg, fler av byggnader i stan står tomma med flagnande färg, och näringar som en gång gjorde att staden blomstrade – kring järn, timmer, vattenkraft, militär – har längesedan slutat att ge arbete.
Det är påtagligt i Sollefteå hur stadsplanering kring bilen – det som på 60-talet såg man som vägen in till det moderna paradiset –- har bara gjort nedgången värre. Sollefteå centrum är inte längre levande. Vill du handla mat och inte ha bil måste du gå uppförsbacken till närmaste snabbköpslåda med tillhörande gigantiskt parkeringsplats. Badhuset, som låg nära centrum förr, är nu en ”aqua-center ” belägen en bra bit utanför stadskärnan. Bostadsområden ligger ännu en bit längre ut. Och liksom resten av Sverige, i dessa områden bor folk från alla världens hörn. Klass och ursprung i Sverige följer postkod. Sollefteå är inget undantag. Har du bil och står ut med att köra dig själv och dina barn runt mellan dessa lådor kan man kanske stå ut. Men det är inte någon underbar upplevelse exakt.
Bilen – Volvo och Saab – två varumärken tatuerat in i den Svenska själen – var en del av planeringsklassens dröm. Bygger vi städer som kräver bilen skapas det jobb i Göteborg och Trollhättan, går det bra för Sverige.
Men det var dömt att misslyckas. Det skulle ju bli så här. Med tillgång till massvis med energi kan man rationalisera med maskiner. Kapital, (jag menar kapital i form av maskiner, byggnader, organisationer) kan rationaliseras för att bli mer vinstgivande med färre anställda. En närmare granskning visar att realkapitalstockens återanskaffningsvärde (korrigerat för slitage) har tenderat att öka långsamt med tiden. Från cirka 3 gånger BNP vid industrialismens början till mellan 4 och 5 gånger BNP idag i fullt industrialiserade länder. Med hög skatt på arbete, och inget skatt på användning av naturresurser så behöver man inte PhD i ekonomi för att räkna ut att, efter 50 års av utveckling av rationaliserings metoder, (jag själv har varit delaktigt som organisationsutvecklingskonsult) att landet skulle till slut bestå av stora företag med rationella processer och maskiner, och massor med folk utan vettigt sysselsättning. Ansatsen var döfött från början.
I Sollefteå liksom många andra städer i Sverige är det påtagligt. Står i centrum bara, så kan du bevittna övergång från det tekniska, högenergi exploaterande samhället till något annat. Vad det annat blir är i hög grad upp till dig och de omkring dig.

OPINION Paulsen har rätt: de flesta inser nog att jobbet är meningslöst och miljöförstörande

moi_2011d

OPINION Steve Hinton

Björn Barr från Expressen träffat sociologen Roland Paulsen för ett jobbigt samtal om arbetslinjen.

Roland Paulsen tycker att det är fel väg att gå med ”jobbskapande åtgärder”. Oavsett om det sker via anställningar i offentlig sektor, skattelättnader för privata företag eller sysselsättningsaktiviteter hos Arbetsförmedlingen, är målet detsamma: Fler ska i arbete.

Hans vision är betydligt radikalare: Sänk arbetstiden generellt och inför basinkomst.

Säger vi:

Om man inte gick till jobbet skulle en stor del av miljöutsläppen – från transport, från industriproduktion med mera upphör. Tänk mer att basinkomst är en betalning till folk att INTE tär på miljön. Givetvis kommer folk att arbeta och givetsvis kommer det att finnas en produktion. Men den produktionen blir förknippat med hårda avgifter för att släppa ut förorening. Det blir billigare att använda mindre, producera mer miljövänligt. Basinkomst gör det möjligt att gå över till en miljövänlig ekonomi.

Förmågan att sammankalla

Jag hävdar ofta att det som är unik med omställningsrörelsen är dess social teknik.

Denna teknik kännetecknas av den oerhörd känslighet på hur inre och yttre förändringar behöver synkas. I början vill jag uppmärksamma behovet av att förstå oljetoppen. Jag lyckades med filmen ”End of Suburbia”. Folk blev deprimerade och gick hem!

Numera upptäcker jag den överväldigande positiva med detta arbete som är känslan av solidaritet, goodwill och energi som växer fram. Det är känslan som är motorn i lokala ekonomin, känslan måste kommer först – då kommer pengarna och valutan.

Omställning Stroud för samman fler lokala organisationer

Rob Hopkins beskriver i sin blogg mer ingående om verktygen som kan användas för att för folk samman kring en fråga.

DEN SVENSKA MODELLEN – DET CIVILA SAMHÄLLET

Brandt

Opinion signerat Christer Brandt

POSTAT FRÅN oikonomia.info

Andra tankebanor och lösningar gällde en gång. Här sett med egna ögon. Allt var inte perfekt. Kunde finna arbete enkelt under mina studieår som gav mig försörjning och inblick i samhällets olika vrår.

Svenska epoken börjar 1932 och faller 1992 i finanskraschen med Kronförsvaret och genom alla spekulation utifrån.

Vi som växte om detta ser en stor skillnad i synsätt och hur landet styrdes. Grunden till utveckling var arbetet. Fortsätt läsa

Från bra frågor växer nya insikter

 Steve Hinton  talar på Kungsträdgården i Stockholm på Martin Luther King Gospel dagen 23 augusti. Temat är omställning, icke-våld, mänskliga rättigheter. Nedan är blogg inlägget publicerat på http://mansus.se.

Se hela programmet och tipsa gärna bekanter!

moi_2011d

Opinion undertecknad Stephen Hinton

Ibland när kloka personer ställer enkla frågor kan resultatet bli början till en stor förändring. Einstein ställde frågan hur det skulle vara att åka med ljusets hastighet? Den frågan gav upphov till ett helt nytt sätt att se på universum.

I staden Totnes i södra England ställde en person vid namn Rob Hopkins frågan hur en stad som inte är beroende av olja skulle se ut? Frågan var berättigad. Storbritanniens oljfält hade börjat producera allt mindre olja och det sades att oljeproduktion globalt hade nått sin topp. Fler och fler siade om en ekonomisk kris eller kollaps i framtiden. Robs fråga ledde inte till en ny syn på universum, men väl till ett nytt sätt att se på samhället och vår kultur.

Fortsätt läsa

Tankar apropå politikernas tillkortakommande

JOHAN SANDWALL

Opinion signerat Johan Sandwall

”Upp flyga orden, tanken stilla stå. Ord utan mening aldrig himlen nå”.

 

Jag tror det kommer från Shakespeares Hamlet.

Vi samhällsengagerade medborgare kan lätt konstatera att välfärdssamhället monteras ned bit för bit. Klyftorna och fattigdomen ökar men politikerna låtsas som ingenting och överbjuder varandra med attraktiva dyra förslag trots att de för länge sedan lämnat ifrån sig makten och kontrollen över ekonomin. Fortsätt läsa

Vårt ekonomiska system – ett pyramidspel

JOHAN SANDWALL

OPINION signerat Johan Sandwall

Jag brukar kalla det ett ekonomiskt-politiskt system, då alla politiker, från höger till vänster försvarar det.
Jag hoppas och tror att slutet för pyramidspelet är nära och att då en ” frigörelse” också kan vara nära. Systemets kollaps ställer dock stora krav på oss som ligger lite före i tänkandet vad gäller det som behöver förändras. Det är min tro att många insiktsfulla kan göra en stor insats i denna transformation av samhället för att minska lidandet då omställningen kan bli kaosartad och smärtsam för många. Fortsätt läsa