Rapport från första LEraket med JAK

den 29 november i Umeå skulle vi hålla  vår första Lokal ekonomisk raket med JAKs avdelning i Umeå.

Fredagskvällen innan samlades ca 15 JAK medlemmar och intresserade för att under tre timmar diskutera det ekonomiska system som vi både lyder och lider under. Penning cafét syftar till att  bättre förstår penningsystemet och varför en levande lokalekonomi behövs.
Vi har uppdaterat vår ”Penning Kort” som ger olika vinklar kring hur det ser ut och varför lokalekonomi är nödvändig. Fortsätt läsa

Cirkulär ekonomi och LERAKET landar i Borås

Kvällen är tänkt att ge en överblick och några tankeställare, och vänder sig till dig som är natur-, teknik- eller ekonomiskt intresserad. Den cirkulära ekonomin väver nämligen dessa tre aspekter. Vi välkomnar även företag och andra organisationer som redan arbetar med dessa frågor. Ni har möjlighet att visa upp er i den mingelavdelning som vi kommer att ha tillgång till under kvällen. Fortsätt läsa

Lokal Ekonomisk Raket kommer till Umeå i November

Inbjudna av JAK UMEÅ håller vi en en-dagars LERAKET för folk från Umeå med omnejd.

LÖRDAGEN DEN 29 NOVEMBER Kl 09:00 – 18:00

  • Hur skapar vi en levande ekonomi i mitt lokalsamhälle?
  • Går det att skapa en affärsmodell som fungerar i ett hållbart samhälle?
  • Hur bygger vi hållbara ekonomiska system?

Har du undrat över dessa frågor? Vill du veta mer? Då är du varmt välkommen till denna workshop där Johan Sandwall och Stephen Hinton kommer ge oss verktygen för att skapa en lokal ekonomisk raket mot det hållbara samhället!

Lokal Ekonomisk Raket
– samlar lärdomar från en mängd lokala initiativ som är på gång i Sverige och på andra platser
– presenterar en rad verktyg och tillvägagångssätt som kan användas för att stimulera er lokala ekonomi till nästa nivå

Ur  innehållet:
Lokalekonomiska kortleken – verktyget som förklarar vikten av varför en stark lokalekonomi
nu behövs mer än någonsin.
• Lokal identitet: – Hur kan man skapa nya mötesplatser och mötesformer; inventering av områdets tillgångar, lokala kulturfestivaler, marknader, grannskapssamarbeten mm
• Uppmuntra lokal företagsamhet
– Från smått till stort – från att mötas för att göra gemensam inköp till att skapa lokala
investeringsbolag
• Underlätta för att köpa lokalt
– Från enkla broschyrer till samarbete med egna kommunen, lokala valutor etc.
• Samla folk för att investera lokalt
– Här redogör vi bl.a. för hur man har använt JAK:s stödspar, skapat lokala  investeringsmässor och lokala energiföretag.¨

Verktygen
• Mötesformer: Hur vi organiserar oss i olika events, arbetsgrupper, intressegrupper m.m.
• Investeringsformer: Vi går igenom olika former av investeringar och sätt att organisera sig. Här inkluderas också stödspar, lokala bolag, enkla bolag, mikrofonder osv.
TID: Lördag 29/11-2014. Kl 09:00 – 18:00

PLATS: Hållbarhetscenter Vargen, Kungsgatan 101, Umeå
ANMÄLAN: Bindande anmälan till Benny Välitalo på tel 070-66 45 890 eller
e-post till benny.valitalo@gmail.com senast måndag 24 november.
Deltagaravgift 140 kr. I avgiften ingår lunch, fika samt ”LER Häftet” en inspirationsbok
baserat på workshopen. Du får uppgifter om hur betalning sker vid anmälan. Ange ev matkrav och allergier

SPRID GÄRNA! LADDA NED BROSCHYR!

Inbjudan till LER 141129

 

 

Rapport från Omställningskonferensen: Reconomy och Leraket gruppen

 

RECONOMY OCH LERAKET ARBETSGRUPPEN

På konferensen bildades en ny arbetsgrupp kring Reconomy.

KOORDINATOR Stephen Hinton

 

Vad ska gruppen göra?

Vi ska samla material, verktyg och instrument som stödjer omställningsinitiativ med att utvecklas mot att starta /utveckla verksamheter som erbjuder sätt att skapa försörjning och utkomst.

Materialet skall erbjudas omställningsinitiativ via det befintliga webbsidan
https://leraket.wordpress.com.

Gruppen ska förtydliga det erbjudandet om en en dagars workshop. Workshoppen är en en-dagars workshop som riktas till JAK avdelningar, lokala omställningsgrupper, lokal utvecklings grupper inom Hela Sverige Skall Leva. Workshoppens syfte är att hjälpa de lokala initiativet bättre upptäcka möjligheter att stödja utveckling av omställningsverksamheter.

Gruppen ska även hjälpa lokala initiativ med instrument såsom den ”leRa lite” en lätt version av lokal ekonomisk och resurs analys rapport verktyg som utvecklas just nu.

Kontakta Stephen(punkt) hinton (at) avbp (punkt) net om du vill vara med i gruppen.

 

MER

se rapporten från Reconomy presentation i Göteborg