Bygg och utveckla lokalsamhällen med bostadsvagnar!

På Omställningskonferensen i Göteborg 11-12 oktober träffade Oscar Kjellberg dels en grupp vagnsbyggare som länge hade letat gård i Skåne, dels sådana som under Open Space lockades av hand idé om Ettår. De förstnämnda hade nu börjat intressera sig för Sambruket och sistnämnda ville veta så mycket om Sambruket att vi lade mer tid på det än på hur Ettår skulle se ut. De flesta var dock helt inne på att det vore bra att börja med att bygga mobila bostäder.

Gå med i Sambrukets vagnsbyggaregruppen på Facebook!
Vad tänker man om vagnbostäder i relation till ekobyar respektive sambruk? Anta att alla designas utifrån permakultur. Oavsett ekoby eller sambruk behöver vi bruka och bo. Det som skiljer en ekoby från ett sambruk är att ekobyn börjar med bostäderna medan sambruket börjar med att bruka tillsammans. Nackdelen med ekobyn är den höga initialkostnaden pga bostadsbyggandet. Nackdelen med sambruket är att boendet får lösas på annat sätt. Ur detta perspektiv är det inte konstigt att vagnbostäder betraktas som en tillfällig lösning i bägge fallen.

När vi ställer om behöver det flyttas runt och omfördela. Temporäre bovagnar som är sköna hjälper en att bryta upp, kanske prova vid ett sambruket eller bo och bygga permanent. Det ger en känsla av att det alltid finns ett hem för just mig.

Läs mer och gå med i gruppen på facebook här!

Rapporten från konferensen finns att hämta här.TINYHOUSESWEDEN 2 OK

Annonser

Du behöver inte pengar för att aga en jordbruksfastighet

Mycket inspirerande artikel från Resilience.org om hur det är bara att starta litet, göra massor med misstag och lär dig.

http://www.resilience.org/stories/2014-12-10/you-don-t-need-money-to-buy-a-farm

Annonser

Reconomy projektet besöker Göteborg

Fredag-lördag 10-11 oktober hade vi besök av Francis Northrop från Transition Town  Totnes för att prata om hur de gjort med reconomy .

Läs mer

Annonser

Fyra sätt att bilda omställningsverksamheter

CSA modellen (lokal andelsmat t.ex) inte är begränsat till jordbruket. Under senare år har människor tillämpat CSA idé till andra typer av varor och tjänster såsom att äta ute, mikrobryggerier, och även fisk. Det är ett system som fungerar för både producenter och konsumenter. Artikeln i YES tidningen ger några av deras favoritexempel.

Annonser

VERKTYG: LOKALINVESTERINGSMÄSSA

wordlemässa

Att sätt upp en investera lokalt mässa Läs mer

Annonser

Stockholm startar CSA

Stockholms första Jordbruk med samhällsstöd!

Community Supported Agriculture (CSA)

Föreningen Agroplis bjuder in till ett möte för att starta Stockholms första jordbruk med samhällsstöd. Jordbruk med samhällsstöd är en kooperativ jordbruksmodell där producenter och konsumenter planerar och odlar tillsammans. Kooperativet stödjer urban agroekologi genom en demokratisk struktur där alla tillsammans tar beslut om vad som ska produceras. Läs mer

Annonser

VAD ÄR EN OMSTÄLLNINGSVERKSAMHET?

Dessa kriterier har tagits fram av Omställningsrörelsen för att belysa vad som menas med en Omställnings Verksamhet (OV). Alla typer av lokala företag har sin plats, dock används denna definition som en förklaring på den typ av organisation som bäst stödjer omställningen. Läs mer

Annonser

Vimmerby: Lokalekonomidagen visar varför och vad

Lokalekonomidagen i Vimmerby bjöd på en kavalkad av starka exempel av vad lokalekonomi egentligen betyder. Jag sitter här på tåget hem och funderar på vilka slutsatser jag kan dra.

IMG_20140318_113153

Lotta Hedström öppnar sitt tal med en liten sång om pengar

Läs mer

Annonser

VAD ÄR ETT CSA INITIATIV?

debby
CSA står för Community Supported Agriculture. En modell som ändrar förhållandet mellan producent och konsument: Konsumenter kommer samman i t.ex en inköpsförening och beställa en tjänst av en producent, oftast på års basis.

Ett lämpligt svenskt namn är LOKAL ANDELS MAT. Läs mer

Annonser