Introduktion till inre omställning: som webinar inspelning

ADFORINRE
Att ställa om till en ny ordning, med mindre energi och förmodligen mindre global handel kommer att innebär även en inre omställning. Att vi har en material överflöd men är inte lyckliga ändå kanske har sin ursprung i hur den rådande världsbilden har påverkat vårt sätt att se på livet. Medan  diskussioner har gått varmt om alternativa valutor, vindkraft, oljetopp, småskalig produktion osv har andra grupper inom omställning arbetat med de inre aspekter av vad det betyder att ändra sin världsbild.

Denna webinar kommer att ge en introduktion till hur omställnings rörelsen hanterar frågan. Webinarledaren är Stephen Hinton, en av grundarna för omställning i Sverige. Fortsätt läsa