Anteckningar från inre omställning webinar

Hej!

Här är mötesanteckningar från Intre Omställning  – en introduktion
Pratat om peak oil och odlning, inte om psykkologiska aspekter.Stephen har referenser på respektive del i presentationen.Galleway – tenniscoach på 70-talet.
Tänk vad svårt det var för folk att träffa bollen.
Han funderade på om hans ord påverkade folks inlärningsprocess
Försökte få sina elever att sluta prata själva medan de tränade. Fortsätt läsa