Introduktion till LERaket

Kommer den globala ekonomin att krympa bl.a. då fossilbränsle blir svårare att utvinna, kommer Sverige att behöva sin egen, hållbara ekonomi?

Introduktionen syftar till att ge en överblick över de olika steg, verktyg och tillvägagångssätt som ingår i LER.

Efter introduktionen kommer ni att bättra förstå hur  ni kan tillämpa LER tekniken i utvecklingen av lokal ekonomin där ni lever och verkar

UR INNEHÅLLET

Varför en stark lokalekonomi nu behövs mer än någonsin.

 • Globaliseringens och penningsystemets tendenser att dränera den lokal ekonomin
 • Ekonomi är mer än pengar speciellt sett ur ett lokalt perspektiv

Stegen för att komma igång:

 • Platsen och  lokala identiteten som fundament

  • Vi ger en inblick i varför det är viktigt att lär känna platsen som  den bästa grund för lokalekonomisk utveckling och  vi visar upp ett urval av verktyg.
 • Sammanhållningen och kopplingar folk emellan är en annan hörnsten
  • Olika verktyg för att för samman folk visas upp i syfte att ge folk möjlighet att lär känna varandra, hitta gemensamma grunder och en känsla av community.
 • Metoder för  lokal företagsamhet
  • Från smått till stort – från att mötas för att göra gemensamma inköp till att skapa lokala investeringsbolag
 • Merköp lokalt
  • Från enkla broschyrer till samarbete med egna kommunen, hur skapa lokala valutor etc.
 • Investera lokalt
  • Här redogör vi bl.a. för hur man har använt JAK:s stödspar, skapat lokala investeringsmässor och lokala energiföretag.¨
 • Från projekt till verksamhet
  • Reconomy projektet i England’s recept för att göra verksamhet utav projekt.

DETALJER

Vi samarbetar med lokala Omställningsgrupper, JAK:s lokalavdelningar mm som ordnar och bjuder in till Raketen.

 • Antal deltagare: max 40
 • Längd: 2,5- 3 timmar
 • Kostnad: begär offert

ANMÄLAN

Kontakta Stephen Hinton

stephen.hinton@avbp.net

LÄS MER PÅ https://leraket.wordpress.com