LeRa Local Ekonomi och Resurs Analys

I Sverige har områdena utanför städerna upplevt en nedåtgående spiral av utflyttning, minskade investeringar och lägre livskvalitet.

lera

Det är som om bilen, internet, globalisering med mera har ryckt undan mattan för den lokala ekonomin. Men  i och med att Sverige antagit ambitiösa mål för avfossilisering  av ekonomin och införandet av en cirkulär ekonomi öppnas nya möjligheter. Är detta en nystart för lokalsamhällena? Ett sätt för lokala grupper att engagera sig i denna omställning är att titta på platsens befintliga ekonomi och möjligheter. En Lokal Ekonomi- och Resursanalys (LeRa) producerar en rapport som ger underlag och struktur till vidare utveckling.

Ladda ned databladet här lera_datasheetr2